You Win, We Win

USŁUGI

DIRECT SEARCH

Jest to aktywna forma rekrutacji polegająca na wychodzeniu naprzeciw rekrutowanym.

Nie myśl o anonsach w gazetach czy w sieci internetowej. Ludzie obsadzający wysokie stanowiska już zostali docenieni i sprawdzeni przez swoje firmy, mają statut dobrze wykwalifikowanych specjalistów, są świetnie opłacani i generują solidne zyski dla swoich firm. Tu nieodzowne są specjalistyczne techniki headhunting, a więc bezpośrednie poszukiwanie potencjalnych kandydatów spośród ekspertów już pracujących w konkurencyjnych firmach.

Poufność i delikatność postępowania oraz ograniczenie zaawansowanych kontaktów do wąskiego grona wyselekcjonowanych uprzednio kandydatów jest najistotniejszą zaletą poszukiwania bezpośredniego. Jest to też jedyny sposób dotarcia do kandydatów, którzy na ogół nie są skłonni podejmować inicjatywy zmiany stanowiska pracy, i którzy z reguły nie odpowiadają na oferty składane publicznie.

SEARCH & SELECTION

Sposób pozyskiwania Kandydatów poprzez wykorzystanie firmowej bazy danych.

Zebrane informacje mają umożliwić dokonanie wyboru kandydatów najbardziej odpowiednich na dane stanowisko pracy.

Realizacja: Michael Money